TECHNOLOGIE LASEROWETechnologie laserowe to tera-niejszość w niemal kaŞdej dziedzinie przemys-u. W reklamie odnalaz-y swoje niebagatelne zastosowanie, a jego zakres ci-gle ulega progresji. Wykorzystujemy dzia-anie wi-zki laserowej jako technologii w dziedzinie stempalrstwa, a takŞe w wielu dzia-ach szeroko pojętej reklamy. Prace tworzone przy uŞyciu lasera cechuj- się wyj-tkow- precyzj- wykonania, co w prezentacji wizerunku odgrywa rolę niebagateln-. Nośnikiem w tym przypadku moŞe być niemal kaŞdy materia-: drewno, szk-o, papier, plazcryl, laminaty, a nawet metal. Us-ugi obejmuj-:

NAJNOWSZE REALIZACJE
REKLAMAW zakresie sposobów prezentacji wizerunku zewnętrznego nasza oferta obejmuje:

POLIGRAFIA/PROJEKTOWANIE

PIECZĄTKIOferta obejmuje piecz-tki firmowe, logotypy, faksymilki, datowniki, numeratory. Jako nowość proponujemy suchy stempel do wyt-aczania w papierze P-ytki tekstowe do piecz-tek wykonujemy z najwyŞszej jakości gumy przy uŞyciu technologii laserowej. Nowości- na rynku jest guma o grubości 0,6mm pozwalaj-ca na wykonywanie duŞych powierzchniowo p-ytek przy zachowaniu optymalnej dok-adności. Szeroka gama opraw do stempli reprezentowana przez czo-owe europejskie firmy z branŞy stemplarskiej: COLOP TRODAT SHINY zapewnia komfort uŞycia i estetykę wzornictwa. Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy na rynek stemple kolorowe - moŞliwość wytworzenia kilkukolorowej piecz-tki w barwach podstawowych, co gwarantuje niepowtarzalność wzoru w formie stempla.
dane teleadresowe
AGENCJA REKLAMY RAFEX
Dagmara Stanikowska

TEL. 055 279 22 22
TEL./FAX 055 275 90 72; 055 275 90 73